Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które ma na celu zmierzenie intencji pracodawców związanych ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie przeprowadzane jest od ponad 50 lat i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla Polski publikowany jest od II kwartału 2008 r.

Raport ManpowerGroup jest opracowywany na podstawie wywiadów indywidualnych z ponad 65 000 pracodawców z ponad 40 krajów, którzy reprezentują firmy prywatne i organizacje z sektora publicznego. W Polsce badanie prowadzone jest na reprezentatywnej próbie 750 pracodawców.

03.2016

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2016

Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q2 2016.

  Pobierz raport o Polsce

>> Sprawdź wyniki dla pozostałych krajów

^  Do góry