Raporty rynku pracy

Niedobór Talentów

Niedobór talentów to coroczne badanie, które pokazuje skalę braku specjalistów na rynku pracy w ponad 40 krajach na świecie, w tym w Polsce.

Niedobór talentów” to cykliczne badanie ManpowerGroup, którego celem jest określenie skali problemu, z jakim napotykają pracodawcy poszukujący pracowników do swoich organizacji. W corocznej ankiecie, która przeprowadzana jest przez ManpowerGroup od 2006 r. na świecie i od 2008 r. w Polsce – bierze udział ok. 40 tys. respondentów z ponad 40 krajów, w tym 750 z Polski. Odpowiadającymi są osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

Raport zawiera informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, m.in.  wpływ braku talentów na relacje biznesowe, przyczyny trudności z punktu widzenia firm i strategie wobec niedoboru talentów. Opracowanie prezentuje również listę 10 zawodów, z których obsadzeniem firmy Polsce, Europie i na świecie, mają największe trudności.

Publikacji badania towarzyszą opracowania eksperckie ManpowerGroup, które są próbą odpowiedzi na problemy współczesnego rynku pracy, który niesie wiele wyzwań, zarówno dla firm jak i osób szukających zatrudnienia.

Niedobór talentów 2018
07-2018
Niedobór talentów 2018

Celem prowadzonego przez ManpowerGroup badania przedsiębiorców „Niedobór talentów” jest określenie ich trudności w pozyskiwaniu pracowników a także sprawdzenie, które stanowiska, i dlaczego, jest najtrudniej obsadzić.

Bieżące wydanie raportu „Niedobór talentów” to 12. globalna edycja i 10. polska edycja badania ManpowerGroup. Na świecie wzięło w nim udział blisko 40 000 respondentów z 43 krajów, w tym reprezentatywna grupa 750 z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach.

niedobor-talentow-2016
12-2016
Niedobór Talentów 2016/2017

Niedobór talentów to coroczne badanie ManpowerGroup, którego celem jest określenie skali problemów w pozyskaniu pracowników, z jakimi borykają się pracodawcy, opisania przyczyn zjawiska, sposobów radzenia sobie z nim, a także wskazanie 10 grup zawodowych, z pozyskaniem których firmy mają największe trudności.

W 2016 roku, w 11. edycji badania ManpowerGroup „Niedobór talentów” wzięło udział ponad 42 000 respondentów z 43 krajów, w tym reprezentatywna grupa 750 z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach oraz w instytucjach państwowych.

niedobor_talentow_2015
12-2015
Niedobór Talentów 2015

Niedobór talentów to coroczne badanie ManpowerGroup, publikowane na świecie po raz ósmy i po raz szósty w Polsce. Celem ankiety jest określenie czy, a jeśli tak to dlaczego, pracodawcy mają trudności z pozyskanie pracowników i jakie są najtrudniejsze do obsadzenia stanowiska? Raport prezentuje 10 zawodów, z których pozyskaniem firmy mają największe trudności – w 42 krajach a także w ujęciu globalnym.

W 2015 roku w badaniu wzięło udział ponad 42 tys. respondentów z 42 krajów, w tym 750 firm z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

Raport Niedobór talentów 2015 prezentuje również opinie pracodawców na temat przyczyn zjawiska niedoboru talentów, jego wpływu na relacje biznesowe a także strategie, jakie podejmują w tej sytuacji firmy.

2014_niedobor_talentow
07-2014
Niedobór talentów 2014

Niedobór talentów to coroczne badanie ManpowerGroup, publikowane na świecie po raz ósmy i po raz szósty w Polsce. Celem ankiety jest określenie czy, a jeśli tak to dlaczego, pracodawcy mają trudności z pozyskanie pracowników i jakie są najtrudniejsze do obsadzenia stanowiska? Raport prezentuje 10 zawodów, z których pozyskaniem firmy mają największe trudności – w 42 krajach a także w ujęciu globalnym.

W 2014 roku w badaniu wzięło udział ponad 38 tys. respondentów z 42 krajów, w tym 750 firm z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

Raport Niedobór talentów 2014 prezentuje również opinie pracodawców na temat przyczyn zjawiska niedoboru talentów, jego wpływu na relacje biznesowe a także strategie, jakie podejmują w tej sytuacji firmy.

2013_niedobor_talentow
06-2013
Niedobór talentów 2013

Niedobór talentów to coroczne badanie ManpowerGroup, publikowane na świecie po raz ósmy i po raz szósty w Polsce. Celem ankiety jest określenie czy, a jeśli tak to dlaczego, pracodawcy mają trudności z pozyskanie pracowników i jakie są najtrudniejsze do obsadzenia stanowiska? Raport prezentuje 10 zawodów, z których pozyskaniem firmy mają największe trudności – w 42 krajach a także w ujęciu globalnym.

W 2013 roku w badaniu wzięło udział ponad 38 tys. respondentów z 42 krajów, w tym 750 firm z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

Raport Niedobór talentów 2013 prezentuje również opinie pracodawców na temat przyczyn zjawiska niedoboru talentów, jego wpływu na relacje biznesowe a także strategie, jakie podejmują w tej sytuacji firmy.

2012_jak_przezwyciezyc_globalny_niedobor_talentow
08-2012
Jak przezwyciężyć globalny niedobór talentów

Opracowanie eksperckie b>Jak przezwyciężyć globalny niedobór talentów jest pogłębioną analizą wyników badania ManpowerGroup Niedobór talentów 2012. Raport przedstawia strategie przeciwdziałania trwającemu deficytowi wykwalifikowanych pracowników, z którym boryka się obecnie 37% pracodawców w Polsce i 34% na świecie. Opisywana strategia pozwala firmom przygotować zawczasu niezbędne zasoby talentów.

2012_niedobor
06-2012
Niedobór talentów 2012

Niedobór talentów to coroczne badanie ManpowerGroup, publikowane na świecie po raz siódmy i po raz piąty w Polsce. Celem ankiety jest określenie czy, a jeśli tak to dlaczego, pracodawcy mają trudności z pozyskanie pracowników i jakie są najtrudniejsze do obsadzenia stanowiska? Raport prezentuje 10 zawodów, z których pozyskaniem firmy mają największe trudności.

W 2012 roku w badaniu wzięło udział prawie 40 tys. respondentów z 41 krajów, w tym 750 firm z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach prywatnych i instytucjach państwowych

Raport Niedobór talentów 2012 prezentuje również opinie pracodawców na temat przyczyn zjawiska niedoboru talentów, jego wpływu na relacje biznesowe a także strategie, jakie podejmują w tej sytuacji firmy.

2011_niedobor_talentow_wyniki
11-2011
Niedobór talentów 2011

Badanie Niedobór talentów zostało przeprowadzone w Polsce po raz czwarty, a na świecie po raz szósty. Raport przedstawia listę 10 zawodów najbardziej dotkniętych niedoborem talentów w 2011 r.. Badanie objęło reprezentatywną próbę prawie 40 tysięcy pracodawców w 39 krajach na całym świecie, w tym 750 pracodawców w Polsce.

Szósta edycja badania Niedobór talentów została poszerzona o nowe zagadnienia. Po raz pierwszy pracodawcy zostali zapytani o przyczyny niedoboru talentów, jego wpływ na relacje biznesowe oraz strategie podejmowane w celu przeciwdziałania problemowi.

2010_co_dalej_z_niedoborem_talentow
11-2010
Co dalej z niedoborem talentów?

Badanie Strategie zatrudnienia zostało przeprowadzone dwuetapowo, wśród pracodawców oraz pracowników, w celu ustalenia rozbieżności występujących pomiędzy strategią biznesową a strategią HR przedsiębiorstw. W lipcu 2010 r. odbyły się wywiady telefoniczne z ponad 37 tys. pracodawców z 36 krajów. Natomiast w lipcu i sierpniu 2010 r. przeprowadzono ankietę internetową wśród ponad 14 tys. pracowników z krajów z grupy G7 oraz Chin i Indii.

Publikacji badania towarzyszy opracowanie eksperckie Co dalej z niedoborem talentów? Tworzenie strategii zatrudnienia warunkiem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa (Is Talenty Holding You Back? Designing Workforce Strategy for Sustained Business Growth). Raport sugeruje m.in. na jakie pytania odpowiedzieć powinni pracodawcy analizując sytuację zasobów ludzkich swojego przedsiębiorstwa, a także co charakteryzuje dobrą strategię HR.

2010_strategiczna_migracja_a_niedobor_wykwalifikowanych_pracownikow_fizycznych_opracowanie_eksperckie
10-2010
Strategiczna migracja: tymczasowa odpowiedź na niedobór wykwalifikowanych pracowników fizycznych

Raport jest pogłębioną analizą wyników badania Manpower Niedobór talentów, prowadzonego w Polsce od trzech, a na świecie od pięciu lat. Raport wskazuje na przyczyny oraz podpowiada rozwiązania dla utrzymującego się na całym świecie problemu niedoboru talentów w kadrze robotniczej.

2010_rozwijanie_potencjalu_przyszlego_pracownika_sposob_na_niedopasowanie_talentow
05-2010
Niedobór talentów 2010

Badanie Niedobór talentów zostało przeprowadzone w Polsce po raz trzeci, a na świecie po raz piąty. Wyniki zostały opracowane na podstawie wywiadów indywidualnych, obejmujących reprezentatywną próbę ponad 35 000 pracodawców w 36 krajach na całym świecie, w tym 750 pracodawców w Polsce.

Publikacji badania towarzyszy opracowanie eksperckie Rozwijanie potencjału przyszłego pracownika nowy sposób na niedopasowanie talentów, które jest próbą odpowiedzi na problemy współczesnego rynku pracy, który niesie wiele wyzwań, zarówno dla firm jak i osób szukających zatrudnienia.

2009_niedobor_talentow
06-2009
Niedobór talentów 2009

Badanie Niedobór talentów zostało przeprowadzone w Polsce po raz drugi, a na świecie po raz czwarty. Wyniki zostały opracowane na podstawie wywiadów indywidualnych, obejmujących reprezentatywną grupę 750 pracodawców w Polsce i prawie 39 000 pracodawców w 33 krajach na całym świecie.
Wynikom badania towarzyszy opracowanie eksperckie Globalny niedobór talentów na rynku pracy: dlaczego budowanie silnej marki pracodawcy jest teraz tak istotne?

2008_niedobor_talentow
04-2008
Niedobór talentów 2008

Badanie Niedobór talentów zostało przeprowadzone w Polsce po raz pierwszy w 2008 r., a na świecie po raz trzeci. Wyniki zostały opracowane na podstawie wywiadów indywidualnych, obejmujących reprezentatywną grupę 924 pracodawców w Polsce.
Badaniu towarzyszy opracowanie eksperckie Niedobór talentów na rynku pracy, które jest próbą analizy sytuacji i wskazania krótko i długofalowych rozwiązań.

Trwa ładowanie