Raporty rynku pracy

Trendy Rynku Pracy

Poznaj nasze pozostałe badania rynku pracy.

Od 2008 r. przeprowadzamy i publikujemy w Polsce globalne badania ManpowerGroup. Oprócz „Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia” i „Niedoboru talentów”, publikujemy regularnie opracowania, które prezentują najważniejsze zjawiska w dzisiejszym świecie pracy, do których należą m.in. kobiety na stanowiskach kierowniczych, pracownicy 50+, migracje zawodowe, wpływ mediów społecznościowych na współczesny rynek pracy.

Od 2012 r. ManpowerGroup w Polsce prowadzi również badania branżowe. Ich celem jest poznanie obecnej sytuacji oraz planów  firm działających w kluczowych dla gospodarki Polski sektorach: największych wyzwań, kierunku rozwoju elastycznych form zatrudnienia, prognoz zatrudnienia w bliższej i dalszej perspektywie, kwestii niedoboru talentów.

Zachęcamy do zapoznania się z raportami ManpowerGroup prezentującymi trendy w świecie pracy.

Siri, szukaj ofert pracy.
07-2018
Siri, szukaj ofert pracy. Dlaczego w poszukiwaniu talentów warto stosować podejście high-touch/high-tech?

Największy od 12 lat problem związany z pozyskaniem odpowiednich pracowników spowodował, że pracodawcy intensywniej inwestują w nowe technologie, by pozyskać najlepszych kandydatów. Badanie pokazuje, że łatwość korzystania z technologii HR może zwiększyć liczbę aplikacji, a wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań w dotarciu do kandydata może usprawnić proces rekrutacji.
Istnieją technologie, które pomogą specjalistom ds. HR i rekruterom przyciągnąć najlepsze talenty, jednak nie zastąpią one kontaktu z drugim człowiekiem. Zwiększona automatyzacja pierwszego kontaktu potencjalnego pracownika i pracodawcy sprawia, że relacje międzyludzkie na późniejszych etapach mogą tylko zyskać na wartości. Organizacje, które chcą przyciągnąć największe talenty, muszą właściwie dopasować technologie do preferencji kandydatów, ponieważ rozwiązania technologiczne to tylko narzędzie, najistotniejsze jest wciąż dostarczanie spersonalizowanego przekazu.

From C-Suite to Digital Suite..
04-2018
From C-Suite to Digital Suite. Jak być liderem w dobie cyfrowej transformacji?

Wpływ technologii na organizacje, bez względu na ich rozmiar i branżę w której działają jest nieskończony i wiemy, że tempo narzucanych przez nią zmian przyspiesza. Do 2020 roku jedna trzecia pożądanych na rynku pracy umiejętności będzie obejmować kompetencje, które obecnie nie są postrzegane jako kluczowe lub jeszcze nie istnieją. Aby przedsiębiorstwa wykorzystały szansę i stanęły do walki z konkurencją niezbędne są szybkie zmiany, a liderzy muszą być gotowi wprowadzić firmy w erę cyfryzacji. O tym, w jaki sposób przygotować się do tych procesów i z sukcesem stawić im czoła mówią eksperci ManpowerGroup.

TWI
02-2018
Total Workforce Index

Raport Total Workforce Index mierzy względną łatwość pozyskiwania i utrzymywania pracowników na 75 rynkach na całym świecie. Porównuje możliwości i potencjalne negatywne skutki wejścia na dany rynek pracy. Zestawienie łączy ponad 90 kluczowych czynników, które odnoszą się do czterech kategorii: dostępności pracowników, efektywności kosztowej, regulacji prawnych i produktywności siły roboczej każdego rynku. Publikacja została przygotowana z myślą o firmach, które planują zmienić politykę personalną poprzez ograniczenie kosztów zatrudnienia lub zredukowanie liczby pracowników. Rankingi pomogą przy opracowywaniu strategii dotyczących zagranicznych inwestycji rynkowych, fuzji lub przejęcia innych firm.

swipe_right_cover
11-2017
Swipe Right - preferencje kandydatów dotyczące korzystania z nowych technologii w procesie rekrutacji

Pracownicy działów HR przyznają, że technologia zmieniła wszystkie aspekty przyciągania i zatrudniania największych talentów na rynku pracowników. Technologia otacza nas z każdej strony oraz wpływa na większość (jeśli nie na prawie wszystkie) etapy procesu zatrudnienia.
Kandydaci wykorzystują technologię do wyszukiwania ofert i aplikowania. Natomiast pracodawcy sięgają po nią, żeby poszukiwać nowych
pracowników, tworzyć siatki kontaktów czy przeprowadzać rozmowy rekrutacyjne z kandydatami. Jednak wciąż nie wiadomo, w jakim stopniu pracodawcy mogą wpływać na technologiczne preferencje kandydatów. W jaki sposób firmy mogą posługiwać się technologią, żeby zapewnić sobie przewagę konkurencyjną we współczesnej walce o talenty?

dopasowana-praca-okladka
10-2017
#DopasowanaPraca - wzrost znaczenia pracy nowej generacji

Starzejące się społeczeństwo i nowe wymagania pracodawców podyktowane rozwojem technologii i postępującą globalizacją sprawiają, że rynek pracy zmienia się w zawrotnym tempie. Przepaść między umiejętnościami pracowników a zapotrzebowaniem zgłaszanym przez organizacje stale rośnie, co ma niebagatelny wpływ na społeczeństwa na całym świecie. Pozyskanie nowych talentów jest coraz trudniejsze, dlatego przedsiębiorcy inwestują w rozwój i zatrzymanie aktualnych pracowników.

praca_dla_mnie_okladka
07-2017
Praca dla mnie - analiza potrzeby elastyczności

Zapewnienie elastycznego środowiska pracy stało się warunkiem koniecznym dla pozyskania i zatrzymania największych talentów. Taka polityka przynosi obopólne korzyści i odzwierciedla zarówno potrzeby pracowników, jak i pracodawców. Kandydaci przyznają, że przy podejmowaniu decyzji zawodowych elastyczność godzin pracy staje się dla nich coraz bardziej istotna. Aby lepiej zrozumieć, jak pracodawcy mogą wpływać na preferencje i opinie potencjalnych pracowników.

ManpowerGroup Solutions – największy na świecie dostawca usług outsourcingu procesów rekrutacyjnych (RPO) – postanowił zasięgnąć wiedzy u samego źródła, czyli u kandydatów. W międzynarodowym badaniu preferencji kandydatów wzięło udział blisko 14 000 aktywnych zawodowo osób w przedziale wiekowym 18-65, które zdradziły, co jest dla nich ważne podczas poszukiwania pracy. Badanie zostało przeprowadzone w 19 różnych krajach.

Czas_Swiadomego_Kandydata_okladka
04-2017
Czas Świadomego Kandydata

Informacja jest potęgą. Przez wiele lat pracodawcy byli na uprzywilejowanej pozycji, ponieważ kandydaci nie mieli dostępu do wielu źródeł informacji o wakatach, kulturze organizacyjnej oraz wizji przedsiębiorstwa, a tym bardziej o wynagrodzeniu czy dodatkowych świadczeniach.
Jednak rynek pracy na całym świecie wciąż ewoluuje. Obecnie kandydaci mówią o drastycznym zwiększeniu ilości informacji dotyczących przedsiębiorstwa i stanowiska, do których mają dostęp już na wczesnym etapie poszukiwania pracy. Tylko w ciągu ostatniego roku
kandydaci zauważyli znaczną zmianę w ilości i rodzaju informacji, do których mają wgląd jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Aby lepiej zrozumieć, jak pracodawcy mogą wpływać na preferencje i opinie potencjalnych pracowników, ManpowerGroup Solutions – największy na świecie dostawca usług outsourcingu procesów rekrutacyjnych (RPO) – postanowił zasięgnąć wiedzy u samego źródła, czyli kandydatów. W międzynarodowym badaniu preferencji kandydatów wzięło udział blisko 14 000 aktywnych zawodowo osób w przedziale wiekowym 18-65 lat, które zdradziły, co jest dla nich ważne podczas poszukiwania pracy. Badanie zostało przeprowadzone w 19 różnych państwach, w tym w Polsce.

7-krokow
03-2016
7 kroków do wprowadzania kobiet na stanowiska kierownicze

Opracowanie eksperckie "7 kroków do wprowadzania kobiet na stanowiska kierownicze" zostało opracowane przez ManpowerGroup na podstawie globalnego badania. Jego celem było określenie podejścia do świadomego awansowania i przyjmowania kobiet na stanowiska wyższe w organizacjach.

Kobiety stanowią obecnie ponad 50% światowej siły roboczej. Mimo to ilość zajmowanych przez nie stanowisk kierowniczych wynosi mniej niż 25%. Rynek pracy udowadnia, że zwiększenie ich udziału wśród liderów firm ma korzystne znaczenie dla działalności organizacji, jej efektywności oraz budowania dojrzałej równowagi pomiędzy poszczególnymi pracownikami. W badaniu ManpowerGroup zapewniono zrównoważony udział kobiet i mężczyzn oraz regionalnych perspektyw z obu Ameryk, Europy i Bliskiego Wschodu, a także Azji i Pacyfiku. W sumie 25 krajów, w tym Polska. Wzięło w nim udział 222 respondentów, z czego 72 z ManpowerGroup. Wszyscy respondenci to osoby zajmujące pozycje ugruntowanych lub wyłaniających się liderów w swoich firmach. Przebadanych liderów podzielono na 111 obecnych członków najwyższego kierownictwa i 111 liderów z kolejnego pokolenia w wieku poniżej 45 lat, odpowiadających przed najwyższym kierownictwem lub przed osobami o dwa poziomy niżej. Szczegółowe rozmowy przeprowadzono miedzy 7 sierpnia a 30 września 2015 r., a ich wynikiem było ponad 130 godzin nagrań, które zostały spisane, przetłumaczone i przeanalizowane za pomocą zestawu metod jakościowych i ilościowych.

2013_trendy_hr_w_sektorze_automotive
04-2013
Trendy HR w sektorze Automotive

Do udziału w ankiecie zaprosiliśmy osoby odpowiadające za politykę personalną a także osoby zarządzające firmami działającymi w branży Automotive. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety on-line, zawierającej 20 pytań, w okresie 26.02 - 15.03.2013 r.

Raport „Trendy HR w sektorze Automotive” potwierdza, że spowolnienie gospodarcze jest odczuwane przez większość badanych firm, jednak ich plany na najbliższe kwartały są optymistyczne. Największe wyzwania zewnętrzne, z jakimi zmaga się branża, to rosnące oczekiwania klientów i trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników. Jeśli chodzi o wewnętrzne trudności przedsiębiorstw, to dotyczą one przede wszystkim wyników finansowych; oszczędności kosztowe i zwiększenie efektywności to cele, które stawia sobie zdecydowana większość firm z branży Automotive.

2013_motywacja_pracownika_tymczasowego_wyzwania_i_korzysci_raport_manpowergroup
02-2013
Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści

Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści to raport opracowany na podstawie badania, które miało na celu poznanie opinii pracowników tymczasowych na temat poziomu ich motywacji i zaangażowania, a także zbadanie, które spośród stosowanych przez pracodawców czynników oraz świadczeń mają największy wpływ na skalę motywacji. Opracowanie przedstawia również nastawienie respondentów wobec pracodawców użytkowników, na rzecz których wykonują oni pracę. W badaniu wzięły w udział osoby zatrudnione w Manpower w oparciu o umowę o pracy tymczasowej, świadczące pracę dla różnych pracodawców użytkowników.

2013_trendy_hr_w_sektorze_rtv_agd_raport_manpowergroup
01-2013
Trendy HR w sektorze RTV/AGD

Do udziału w ankiecie zaprosiliśmy osoby odpowiadające za politykę personalną a także osoby zarządzające firmami działającymi w branży RTV/AGD. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety on-line w okresie 8-30 listopada 2012 r.

Przeprowadzone przez ManpowerGroup badanie „Trendy HR w sektorze RTV/AGD” potwierdziło, że spowolnienie gospodarcze jest odczuwane przez zdecydowaną większość badanych firm. Największe wyzwania zewnętrzne, z jakimi zmaga się branża, to rosnące oczekiwania klientów i kandydatów. Jeśli chodzi o wewnętrzne trudności przedsiębiorstw, to dotyczą one przede wszystkim wyników finansowych; oszczędności kosztowe i zwiększenie efektywności to cele, które stawia sobie zdecydowana większość firm z branży RTV/AGD.

2012_trendy_hr_w_sektorze_tsl_raport_manpowergroup
11-2012
Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka

Do udziału w ankiecie zaprosiliśmy osoby odpowiadające za politykę personalną a także osoby zarządzające firmami działającymi w branży TSL. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety on-line, zawierającej 20 pytań, w okresie 6 - 28 września 2012 r.

Badanie Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka pozwala na poznanie obecnej sytuacji oraz długoterminowych trendów w sektorze TSL w Polsce. Kształtują one obraz stojących przed branżą wyzwań, a także prognoz w kwestii zatrudniania. Wiedza ta pozwala nie tylko na przyjrzenie się obecnej kondycji sektora oraz jego planom rekrutacyjnym, ale również na dokładniejszą analizę polityki personalnej panującej we własnym przedsiębiorstwie. Badanie skierowane było do osób odpowiadających za politykę personalną, a także osób zarządzających firmami działającymi w sektorze TSL.

2012_przewodnik_po_erze_czlowieka_opracowanie_eksperckie_manpowergroup
11-2012
Przewodnik po Erze Człowieka

Przewodnik po Erze Człowieka to opracowanie eksperckie ManpowerGroup, które jest analizą zjawisk warunkujących nastanie nowej epoki oraz zbiorem wskazówek dla pracodawców jak działać efektywnie i skutecznie na zmieniającym się rynku pracy. Eksperci ManpowerGroup od dłuższego czasu zwracają uwagę na zbieżność występujących zjawisk, a także ich wpływ na świat pracy. Klęski żywiołowe, przewroty polityczne, niepokoje społeczne, gospodarcze oraz kryzys finansowy przyczyniły się do tego, że obowiązujące systemy przestały gwarantować stabilność, a dotychczasowy układ sił w światowej gospodarce uległ zmianie. Wszytko to przyczynia się do powstawania nowych wyzwań i zagrożeń dla rynku pracy, wpływając na działania przedsiębiorców. Świat przechodzi transformację, nastała nowa rzeczywistość, w której jego rozwój będzie determinowany przez potencjał ludzki – w sferze gospodarczej, politycznej i społecznej. Cechą charakterystyczną nowego okresu jest zastąpienie głównego wyróżnika konkurencyjności, jakim był Kapitał, przez Talent.

2012_trendy_hr_w_sektorze_bpo_ssc_raport_manpowergroup
08-2012
Trendy HR w sektorze BPO/SSC

Do udziału w ankiecie zaprosiliśmy osoby odpowiadające za politykę personalną a także osoby zarządzające firmami działającymi w branży BPO/SSC. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety on-line, zawierającej 20 pytań, w okresie pomiędzy 23 kwietnia a 18 maja 2012 r.

Raport przedstawia obraz rynku BPO/SSC w Polsce, obecną sytuację oraz długoterminowe trendy tej prężnie rozwijającej się gałęzi rynku: prognozy zatrudnienia w bliższej i dalszej perspektywie, największe wyzwania stojące przed branżą, kierunki rozwoju elastycznych form zatrudnienia, a także kwestię niedoboru talentów. W ankiecie uczestniczyło 28 firm, które stanowią ponad 10% wszystkich przedsiębiorstw branży BPO/SSC działających w Polsce.

2010_sieci_spolecznosciowe_a_zarzadzanie_opracowanie_eksperckie
02-2010
Portale społecznościowe z perspektywy pracodawców

Badanie Portale społecznościowe z perspektywy pracodawców przeprowadzone było w październiku 2009 r. na próbie 34 000 pracodawców z 35 krajów. W Polsce przebadano 750 pracodawców. Wyniki badania wskazują, że 93% badanych pracodawców w Polsce nie wprowadziło oficjalnej polityki korzystania z serwisów społecznościowych przez pracowników.

W opracowaniu Sieci społecznościowe a zarządzanie. Wykorzystanie potęgi portali społecznościowych zwrócono uwagę na kroki, jakie firmy powinny przedsięwziąć, aby wykorzystując potencjał portali społecznościowych budować trwałą przewagę konkurencyjną.

2009_potencjal_pracownikow_zatrudnienia_zewnetrznego
11-2009
Pracownicy zatrudnienia zewnętrznego w strategii zatrudnienia firm

Badanie Pracownicy zatrudnienia zewnętrznego w strategii zatrudnienia firm zostało przeprowadzone w lipcu 2009 r. na reprezentatywnej grupie 750 pracodawców w Polsce. W tym samym okresie przebadano ponad 41 000 pracodawców z 35 krajów na całym świecie. Wyniki wskazują, że 87% pracodawców w Polsce nie postrzega pracowników zatrudnienia zewnętrznego jako kluczowego elementu strategii zatrudnienia w ich organizacjach.

Szczegółowa analiza i zalecane rozwiązania zostały omówione w opracowaniu eksperckim Manpower Potencjał pracowników zatrudnienia zewnętrznego, które towarzyszy publikacji wyników badania. Opracowanie ma na celu wskazanie pracodawcom rozwiązań i zachęcenie do wdrożenia ich w firmach.

2009_niewykorzystany_potencjal_kobiety_odpowiedzia_na_niedobor_talentow_na_rynku_pracy
02-2009
Kobiety odpowiedzią na niedobór talentów na rynku pracy

Zbliżenie na świat pracy Niewykorzystany potencjał: Kobiety odpowiedzią na niedobór talentów na rynku pracy to ekspercka publikacja będąca analizą problemu kobiet we współczesnym rynku pracy. Publikacja przedstawia najważniejsze problemy, przed jakimi stają kobiety i z jakimi borykają się pracodawcy oraz proponuje rozwiązania mogące pomóc osiągnąć obu stronom kompromis.

Badanie Manpower b>Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii kobiet pełniących kierownicze role oraz ich postrzegania możliwości awansu kobiet w strukturach firm. Globalnie, w badaniu udział wzięło 29 000 kierowników i dyrektorów w 33 krajach. W badaniu w Polsce przeprowadzono wywiady z 528 respondentami. Manpower zadał 7 pytań dotyczących kobiet na kierowniczych stanowiskach.

2008_nowe_spojrzenie_na_pracownikow_50_opracowanie_eksperckie_2
09-2008
Nowe spojrzenie na pracowników 50+

Badanie Manpower Pracownicy 50+ (Older Worker Recruiting & Retention Survey) zrealizowane było Polsce pomiędzy 10 a 23 kwietnia br. Wyniki zostały opracowane na podstawie wywiadów indywidualnych wśród reprezentatywnej grupy 750 pracodawców. Globalnie, w badaniu udział wzięło ponad 30 000 pracodawców z 28 krajów: w 25 krajach badanie przeprowadzone było w październiku 2006 r., a w 3 krajach (Czechy, Grecja, Polska) - w kwietniu 2008 roku. Ankieta została przeprowadzona w celu sprawdzenia czy pracodawcy są przygotowani do zachęcania pracowników w wieku emerytalnym o pozostania w ich firmach oraz czy ich organizacja opracowała program ułatwiający zatrudnianie osób powyżej 50. roku życia.

2008_pracownicy_bez_granic_opracowanie_eksperckie
--
Pracownicy bez granic

Pracownicy bez granic (The Borderless Workforce) to kolejny raport ekspercki Manpower dotyczący rynku pracy w Polsce i na świecie. Raport porusza zagadnienia związane ze skomplikowanymi kwestiami dotyczącymi współczesnego globalnego rynku pracy i analizuje, w jaki sposób pracodawcy oraz rządy mogą radzić sobie z odpływem talentów, zmianami i wyzwaniami spowodowanymi mobilnością pracowników.

Raport został opracowany na podstawie badań wśród pracodawców i pracowników na całym świecie:
- Mobilność Zawodowa (The Relocating for Work) - internetowe badanie, grupa ok. 30 000 pracowników i kandydatów, przeprowadzone w w 27 krajach kwietniu 2008 roku.
- Pracownicy bez granic (The Borderless Workforce) - ankieta telefoniczna, grupa 28 000 pracodawców, przeprowadzona w 27 krajach w lipcu 2007 roku.

Trwa ładowanie