Raporty rynku pracy ManpowerGroup
 

Raporty rynku pracy

Nasza firma prowadzi od wielu lat badania pracodawców – od 1962 r. publikujemy kwartalny raport „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia”, a od 2006 r. coroczny raport „Niedobór talentów”. ManpowerGroup w Polsce od 2008 r. aktywnie uczestniczy we wszystkich projektach badawczych.

Aktualnie badania ManpowerGroup prowadzone są w ponad 40 krajach na próbie ponad 65 000 pracodawców. Celem tych działań jest pomoc w lepszym zrozumieniu świata pracy i komunikowanie trendów, które mają istotny wpływ zarówno na przedsiębiorstwa jak i na osoby szukające zatrudnienia.

Jeśli interesuje Cię rynek pracy i chcesz śledzić najnowsze trendy nim rządzące, korzystaj z naszych regularnie publikowanych raportów.

Wybierz rok publikacji raportów

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2024
  03-2024
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2024

  Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” analizuje plany rekrutacyjne pracodawców na II kwartał 2024 roku. Przedstawia prognozy zatrudnienia firm dla 8 sektorów rynku, 6 regionów Polski i 6 wielkości organizacji. Publikacja jest także źródłem danych o rynkach w ujęciu globalnym, w badaniu wzięło udział ponad 40 000 pracodawców na całym świecie.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2024
  12-2023
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2024

  Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” analizuje plany rekrutacyjne pracodawców na I kwartał 2024 roku. Przedstawia prognozy zatrudnienia firm dla 8 sektorów rynku, 6 regionów Polski i 6 wielkości organizacji. Publikacja jest także źródłem danych o rynkach w ujęciu globalnym, w badaniu wzięło udział ponad 40 000 pracodawców na całym świecie.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q4 2023
  09-2023
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q4 2023

  Najnowszy raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” analizuje plany rekrutacyjne pracodawców na IV kwartał 2023 roku. Przedstawia prognozy zatrudnienia firm dla 8 sektorów rynku, 6 regionów Polski i 4 wielkości organizacji. Publikacja jest także źródłem danych o rynkach w ujęciu globalnym, w badaniu wzięło udział niemal 39 000 pracodawców na całym świecie.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q3 2023
  06-2023
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q3 2023

  Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” analizuje plany rekrutacyjne pracodawców na III kwartał 2023 roku. Przedstawia prognozy zatrudnienia firm dla 8 sektorów rynku, 6 regionów Polski i 4 wielkości organizacji. Publikacja jest także źródłem danych o rynkach w ujęciu globalnym, w badaniu wzięło udział niemal 39 000 pracodawców na całym świecie. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, będąca odzwierciedleniem nastrojów rekrutacyjnych firm, jest na najbliższe miesiące optymistyczna i wynosi +12%. Zgodnie z planami rekrutacyjnymi wskazanymi przez polskich pracodawców od lipca do końca września 2023 roku, 31% firm planuje powiększać swoje zespoły, 17% prognozuje redukcję etatów, 48% organizacji chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a 4% nie zna planów personalnych na nadchodzący kwartał.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2023
  03-2023
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2023

  Najnowszy raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” analizuje plany rekrutacyjne pracodawców na II kwartał 2023 roku. Analiza jest dla kandydatów źródłem informacji o prognozach rekrutacyjnych firm z danego regionu kraju, jak również branży. Pracodawcy mogą czerpać z niej wiedzę odnośnie planów zatrudnienia firm w poszczególnych obszarach, jak również w ujęciu globalnym – w badaniu wzięło bowiem udział niemal 39 000 pracodawców na całym świecie.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2023
  01-2023
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2023

  Najnowszy raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” analizuje plany rekrutacyjne pracodawców na I kwartał 2023 roku. Przedstawia prognozy zatrudnienia firm dla 8 sektorów rynku, 6 regionów Polski i 4 wielkości organizacji. Analiza jest dla kandydatów źródłem informacji o prognozach rekrutacyjnych firm z danego regionu kraju, a także branży. Pracodawcy mogą czerpać z niej wiedzę odnośnie planów zatrudnienia firm w poszczególnych obszarach, jak również w ujęciu globalnym – badaniu wzięło bowiem udział 39 000 pracodawców na całym świecie.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q4 2022
  09-2022
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q4 2022

  Najnowszy raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” analizuje plany rekrutacyjne pracodawców na I kwartał 2023 roku. Przedstawia prognozy zatrudnienia firm dla 8 sektorów rynku, 6 regionów Polski i 4 wielkości organizacji. Publikacja jest także źródłem danych o rynkach w ujęciu globalnym, w badaniu wzięło udział 39 000 pracodawców na całym świecie.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q3 2022
  05-2022
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q3 2022

  ManpowerGroup opublikował dziś swój najnowszy raport, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na czas od lipca do końca września. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +11%. To wynik wyższy o 5 punktów procentowych od prognozy deklarowanej na bieżący kwartał. Podczas gdy 27% badanych przedsiębiorstw mówi o planach zatrudnienia nowych pracowników, 17% prognozuje redukcje etatów. Jednocześnie co druga firma (54%) chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a jedynie 2% nie zna planów zatrudnienia na kolejny kwartał. Raport prezentuje prognozy zatrudnienia firm w podziale na 6 regionów Polski, 10 sektorów rynku i 4 wielkości firm.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2022
  03-2022
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2022

  Najnowszy raport Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia analizuje plany rekrutacyjne pracodawców na II kwartał 2022 roku. Zebrane dane wskazują, że pomiędzy kwietniem a czerwcem 2022 roku polscy przedsiębiorcy nadal zamierzają rozbudowywać swoje zespoły, jednak zdecydowanie mniej dynamicznie niż trzy miesiące temu. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +5%. Pomiędzy kwietniem a czerwcem rekrutacje nowych pracowników planuje 26% firm, natomiast o redukcji etatów mówi 23%. Blisko połowa badanych pracodawców (46%) chce pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie, a 5% organizacji nie ma jeszcze sprecyzowanych planów rekrutacyjnych. Największe zapotrzebowanie na ręce do pracy zgłaszają przedsiębiorcy reprezentujący sektor produkcji przemysłowej oraz IT & technologii, telekomunikacji, komunikacji i mediów. Szczególnie intensywnej rywalizacji o talenty należy spodziewać się w regionie Południowo-Zachodnim. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w pełnej wersji raportu.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2022
  12-2021
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2022

  Przedstawiamy najnowszy, jubileuszowy Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, w ramach którego przyglądamy się planom pracodawców dotyczącym zatrudnienia w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku. Według danych zebranych w raporcie, na początku nowego roku przedsiębiorcy będą musieli przygotować się na rekordowo dużą konkurencję o talenty. Obliczona na podstawie ich deklaracji prognoza netto zatrudnienia (różnica między odsetkiem firm planujących wzrost a odsetkiem planującym spadek liczby etatów) osiągnęła poziom +25% i jest jednym z najwyższych wyników w historii polskiego badania. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem. Jesteśmy przekonani, że będzie on cennym źródłem wiedzy biznesowej.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q4 2021
  09-2021
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q4 2021

  Przedstawiamy najnowszą edycję kwartalnego badania „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. W ramach raportu analizujemy plany rekrutacyjne przedsiębiorców w IV kwartale 2021 roku. Zgodnie z zebranymi danymi, perspektywy zatrudnienia w Polsce w ostatnich trzech miesiącach bieżącego roku będą optymistyczne. Aż 17% firm zamierza pozyskiwać nowych pracowników, a 74% nie przewiduje zmian w zatrudnieniu. Redukcje etatów chce przeprowadzić tylko 5% organizacji, natomiast 4% nie ma jeszcze sprecyzowanych planów. Gdzie można spodziewać się największego zapotrzebowania na ręce do pracy? Jak deklaracje polskich przedsiębiorców wyglądają na tle prognoz notowanych w innych krajach? Odpowiedzi na te pytania zawarte zostały w „Barometrze ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” dla IV kwartału 2021 roku.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q3 2021
  06-2021
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q3 2021

  Prezentujemy najnowszy „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, badający plany rekrutacyjne firm w nadchodzących trzech miesiącach. Z raportu wynika, że w okresie lipiec – wrzesień 11% polskich firm chce rozbudowywać swoje zespoły. 84% pracodawców planuje pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a 2% zamierza redukować etaty. W których regionach kraju rywalizacja o kandydatów będzie największa? Jakie zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają przedsiębiorcy w poszczególnych sektorach? Szczegółowe informacje na ten temat przedstawione zostały w „Barometrze ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” dla III kwartału 2021 roku.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2021
  03-2021
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2021

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 43 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q2 2021.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2021
  12-2020
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2021

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 43 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q1 2021.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q4 2020
  09-2020
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q4 2020

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 43 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q4 2020.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q3 2020
  06-2020
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q3 2020

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 43 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q3 2020.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2020
  03-2020
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2020

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 43 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q2 2020.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2020
  12-2019
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2020

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 44 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q1 2020.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q4 2019
  09-2019
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q4 2019

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 44 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q4 2019.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q3 2019
  06-2019
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q3 2019

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 44 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q3 2019.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2019
  03-2019
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2019

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 44 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q2 2019.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2019
  12-2018
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2019

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 44 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q1 2019.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q4 2018
  09-2018
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q4 2018

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 44 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q4 2018.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q3 2018
  06-2018
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q3 2018

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 44 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q3 2018.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2018
  03-2018
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2018

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 44 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q2 2018.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2018
  12-2017
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2018

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 43 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q1 2018.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q4 2017
  09-2017
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q4 2017

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 43 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q4 2017.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q3 2017
  06-2017
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q3 2017

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 43 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q3 2017.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2017
  03-2017
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q2 2017

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 43 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q2 2017.

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2017
  01-2017
  Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2017

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 43 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q1 2017.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2016
  12-2016
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2016

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 43 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q4 2016.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2016
  06-2016
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2016

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 43 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q3 2016.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2016
  03-2016
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2016

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q2 2016.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2016
  01-2016
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2016

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q1 2016.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2015
  09-2015
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2015

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q4 2015.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2015
  06-2015
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2015

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q3 2015.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2015
  03-2015
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2015

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q2 2015.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2015
  01-2015
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2015

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q1 2015.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2014
  09-2014
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2014

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q4 2014.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2014
  06-2014
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2014

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q3 2014.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2014
  03-2014
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2014

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q2 2014.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2014
  01-2014
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2014

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q1 2014.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2013
  09-2013
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2013

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q4 2013.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2013
  06-2013
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2013

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q3 2013.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2013
  03-2013
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2013

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q2 2013.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2013
  01-2013
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2013

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q1 2013.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2012
  09-2012
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2012

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 42 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q4 2012.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2012
  06-2012
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2012

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 41 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q3 2012.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2012
  03-2012
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2012

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 41 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q2 2012.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2012
  01-2012
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2012

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 41 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q1 2012.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2011
  09-2011
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2011

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 41 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q4 2011.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2011
  06-2011
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2011

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 39 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q3 2011.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2011
  03-2011
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2011

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 39 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q2 2011.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2011
  01-2011
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2011

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 39 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q1 2011.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2010
  09-2010
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2010

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 36 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q4 2010.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2010
  06-2010
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2010

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 36 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q3 2010.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2010
  03-2010
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2010

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 36 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q2 2010.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2010
  01-2010
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2010

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 35 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q1 2010.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2009
  09-2009
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2009

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 35 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q4 2009.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2009
  06-2009
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2009

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 34 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q3 2009.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2009
  03-2009
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q2 2009

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 33 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q2 2009.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2009
  01-2009
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q1 2009

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 33 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q1 2009.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2008
  12-2008
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2008

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 33 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q4 2008.

 • Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2008
  08-2008
  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2008

  Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego w 32 krajach na świecie, mierzącego plany dotyczące zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w Q3 2008.

Era człowieka

 • Rewolucja Umiejętności: 2.0
  04-2018
  Rewolucja Umiejętności: 2.0

  Nadeszła Era Człowieka – widzimy ją w rozwoju robotów, globalizacji, masowych migracjach, szokujących wynikach głosowania o Brexicie i wyborów w USA oraz w rosnącej niepewności geopolitycznej. Okazuje się, że czynniki makroekonomiczne zidentyfikowane przez ManpowerGroup dekadę temu – zmieniająca się demografia, większe możliwości indywidualnego wyboru, wzrost wyrafinowania klienta i rewolucja technologiczna – wywarły przewidziany wpływ na strukturę świata. Modele biznesowe ulegają transformacji. Dzieje się to za sprawą współdziałania cyfryzacji, uczenia maszynowego, starzenia się społeczeństwa, zmian demograficznych, polaryzacji, konsumeryzacji i rozwoju alternatywnych sposobów pracy.

 • Rewolucja Umiejętności: od nabywców pracy do twórców talentów
  04-2017
  Rewolucja Umiejętności: od nabywców pracy do twórców talentów

  Nadeszła Era Człowieka – widzimy ją w rozwoju robotów, globalizacji, masowych migracjach, szokujących wynikach głosowania o Brexicie i wyborów w USA oraz w rosnącej niepewności geopolitycznej. Okazuje się, że czynniki makroekonomiczne zidentyfikowane przez ManpowerGroup dekadę temu – zmieniająca się demografia, większe możliwości indywidualnego wyboru, wzrost wyrafinowania klienta i rewolucja technologiczna – wywarły przewidziany wpływ na strukturę świata. Modele biznesowe ulegają transformacji. Dzieje się to za sprawą współdziałania cyfryzacji, uczenia maszynowego, starzenia się społeczeństwa, zmian demograficznych, polaryzacji, konsumeryzacji i rozwoju alternatywnych sposobów pracy.

 • Rewolucja Umiejętności: dlaczego umiejętności i talenty są ważne
  03-2017
  Rewolucja Umiejętności: dlaczego umiejętności i talenty są ważne

  Obserwujemy początek Rewolucji Umiejętności, w której podstawowym wyzwaniem będzie wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i dopasowaniu się do szybko ewoluującego świata pracy. Osoby z właściwymi umiejętnościami będą dyktować warunki,
  tworzyć nowe możliwości i decydować o tym jak, gdzie i kiedy pracują. Ci, którzy tymi umiejętnościami nie dysponują, nie będą w stanie dostrzec, jak ich sytuacja mogłaby ulec poprawie w przyszłości. To rozgrywające się na naszych oczach spolaryzowanie populacji ma negatywny wpływ zarówno na społeczeństwo, jak i na biznes. Potrzebujemy intensywnego rozwoju personelu, aby móc zająć się rosnącą przepaścią między tymi dwiema grupami.

 • Era Człowieka 2.0: Trendy rynku pracy w przyszłym działaniu
  05-2016
  Era Człowieka 2.0: Trendy rynku pracy w przyszłym działaniu

  W 2011 roku w ManpowerGroup zidentyfikowaliśmy nową erę – nazwaną Erą Człowieka – w której talent zastępuje kapitał w roli kluczowego wyznacznika ekonomicznego. Napędzana przede wszystkim czterema globalnymi trendami – czyli większymi możliwościami indywidualnego wyboru, wzrostem wyrafinowania klientów, zmianami demograficznymi i trwającą rewolucją technologiczną – Era Człowieka nieustannie kształtuje rynek pracy, a jej efekty są coraz bardziej widoczne.

 • Przewodnik po Erze Człowieka
  01-2011
  Przewodnik po Erze Człowieka

  W Erze Człowieka światem pracy rządzi “talentyzm”, to on jest teraz kapitałem firm. ManpowerGroup publikuje opracowanie eksperckie analizujące makroekonomiczne czynniki, które wpływają na ten stan i przedstawia pracodawcom rozwiązania, pomocne w odniesieniu sukcesu na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Niedobór talentów

 • Niedobór talentów 2023
  04-2023
  Niedobór talentów 2023

  W Polsce niedobór talentów jest odczuwalny przez 72% pracodawców, globalnie boryka się z nim 77% firm. Na największą trudność w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy wskazują organizacje z branży usług komunikacyjnych (83%) oraz IT & technologii (75%). Dużym wyzwaniem dla pracodawców jest zrekrutowanie talentów dysponujących zarówno pożądanymi kompetencjami, jak i umiejętnościami miękkimi.

 • Niedobór talentów 2022
  07-2022
  Niedobór talentów 2022

  Niedobór talentów jest odczuwalny przez pracodawców na całym świecie – w skali globalnej wskazuje na niego 75% firm. Choć polscy pracodawcy od lat mówią o wyzwaniach w obsadzaniu miejsc pracy nowymi pracownikami, w tegorocznym badaniu ManpowerGroup ten problem sygnalizuje 70% firm, a to o 11 punktów procentowych mniej, niż jeszcze rok temu. Dużym wyzwaniem dla pracodawców jest znalezienie odpowiednich kandydatów dysponujących zarówno pożądanymi kompetencjami twardymi, jak i miękkimi.
  Jakie branże mierzą się z największym niedoborem talentów? Jakie kompetencje są najczęściej poszukiwane przez firmy? Informacje na ten temat znajdują się w najnowszym raporcie ManpowerGroup „Niedobór talentów”, prezentującym wyniki w skali globalnej, a także ujęciu specyfiki polskiego rynku.

 • Niedobór talentów 2021
  07-2021
  Niedobór talentów 2021

  Niedobór talentów w skali globalnej odczuwa 69% pracodawców. Wynik dla Polski jest jednak wyższy – w kraju nad Wisłą trudności związane z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników zgłasza aż 81% firm. Jeszcze w 2019 roku odsetek ten wynosił 70%, a w 2018 roku – 51%. Liczba organizacji mierzących się z niedoborem talentów znacząco wzrosła na przestrzeni lat. Dużym wyzwaniem dla pracodawców jest znalezienie kandydatów dysponujących zarówno pożądanymi kompetencjami twardymi, jak i miękkimi. Jakie stanowiska są uważane za najtrudniejsze do obsadzenia? Informacje na ten temat zawiera opracowanie ManpowerGroup zatytułowane „Niedobór talentów”. Materiał prezentuje również wskazówki, które pozwolą pracodawcom tworzyć sprzyjające kadrom środowisko pracy i w ten sposób budować przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

 • Niedobór talentów 2020
  01-2020
  Niedobór talentów 2020

  Raport ManpowerGroup „Rozwiązanie problemu niedoboru talentów: dowiedz się, czego chcą pracownicy” prezentuje skalę deficytu pracowników, z którym boryka się 70% pracodawców w Polsce oraz 54% firm na świecie, a także przedstawia również listę 10 profesji najtrudniejszych do zrekrutowania.

  Kluczowe dla publikacji są również wyniki badania preferencji pracowników uwzględniające informacje o czynnikach, które czynią ofertę pracy bardziej atrakcyjną lub z drugiej strony – sprawiają, że chcą pozostać u obecnego pracodawcy. Listę pracowniczych priorytetów otwiera adekwatne do doświadczenia i umiejętności wynagrodzenie, za którym pracownicy ulokowali spersonalizowaną strategię rozwoju oraz pracę nastawioną na wyzwania.

  Jak pracodawcy mogą spełnić oczekiwania pracowników i zmniejszyć problem niedoboru talentów? O tym więcej w raporcie ManpowerGroup.

 • Niedobór talentów w branży medycznej
  05-2019
  Niedobór talentów w branży medycznej

  W związku z wyzwaniami związanymi z brakami kadrowymi w sektorze szpitalnym postanowiliśmy zapytać przedstawicieli podmiotów zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali, o zakres ich potrzeb związanych z rekrutacją i rozwojem personelu medycznego i niemedycznego oraz gotowość do pozyskiwania pracowników z Ukrainy.
  Wnioski płynące z raportu stanowią trafną diagnozę potrzeb polskich szpitali w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i stały się punktem wyjścia do rekomendowania rozwiązań dla polskiego szpitalnictwa w zakresie pozyskiwania pracowników.

  W sprawie pozyskania raportu, prosimy o kontakt z ekspertem marki Manpower Life Science:
  Jacek Kopacz
  Starszy Konsultant Biznesowy
  ds. Rekrutacji Stałej – Life Science

  E-mail/Skype: [email protected]
  Tel./Whatsapp: +48 608 481 851

 • Niedobór talentów 2018
  07-2018
  Niedobór talentów 2018

  Celem prowadzonego przez ManpowerGroup badania przedsiębiorców „Niedobór talentów” jest określenie ich trudności w pozyskiwaniu pracowników a także sprawdzenie, które stanowiska, i dlaczego, jest najtrudniej obsadzić.

  Bieżące wydanie raportu „Niedobór talentów” to 12. globalna edycja i 10. polska edycja badania ManpowerGroup. Na świecie wzięło w nim udział blisko 40 000 respondentów z 43 krajów, w tym reprezentatywna grupa 750 z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach.

 • Niedobór Talentów 2016/2017
  12-2016
  Niedobór Talentów 2016/2017

  Niedobór talentów to coroczne badanie ManpowerGroup, którego celem jest określenie skali problemów w pozyskaniu pracowników, z jakimi borykają się pracodawcy, opisania przyczyn zjawiska, sposobów radzenia sobie z nim, a także wskazanie 10 grup zawodowych, z pozyskaniem których firmy mają największe trudności.

  W 2016 roku, w 11. edycji badania ManpowerGroup „Niedobór talentów” wzięło udział ponad 42 000 respondentów z 43 krajów, w tym reprezentatywna grupa 750 z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach oraz w instytucjach państwowych.

 • Niedobór Talentów 2015
  12-2015
  Niedobór Talentów 2015

  Niedobór talentów to coroczne badanie ManpowerGroup, publikowane na świecie po raz ósmy i po raz szósty w Polsce. Celem ankiety jest określenie czy, a jeśli tak to dlaczego, pracodawcy mają trudności z pozyskanie pracowników i jakie są najtrudniejsze do obsadzenia stanowiska? Raport prezentuje 10 zawodów, z których pozyskaniem firmy mają największe trudności – w 42 krajach a także w ujęciu globalnym.

  W 2015 roku w badaniu wzięło udział ponad 42 tys. respondentów z 42 krajów, w tym 750 firm z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

  Raport Niedobór talentów 2015 prezentuje również opinie pracodawców na temat przyczyn zjawiska niedoboru talentów, jego wpływu na relacje biznesowe a także strategie, jakie podejmują w tej sytuacji firmy.

 • Niedobór talentów 2014
  07-2014
  Niedobór talentów 2014

  Niedobór talentów to coroczne badanie ManpowerGroup, publikowane na świecie po raz ósmy i po raz szósty w Polsce. Celem ankiety jest określenie czy, a jeśli tak to dlaczego, pracodawcy mają trudności z pozyskanie pracowników i jakie są najtrudniejsze do obsadzenia stanowiska? Raport prezentuje 10 zawodów, z których pozyskaniem firmy mają największe trudności – w 42 krajach a także w ujęciu globalnym.

  W 2014 roku w badaniu wzięło udział ponad 38 tys. respondentów z 42 krajów, w tym 750 firm z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

  Raport Niedobór talentów 2014 prezentuje również opinie pracodawców na temat przyczyn zjawiska niedoboru talentów, jego wpływu na relacje biznesowe a także strategie, jakie podejmują w tej sytuacji firmy.

 • Niedobór talentów 2013
  06-2013
  Niedobór talentów 2013

  Niedobór talentów to coroczne badanie ManpowerGroup, publikowane na świecie po raz ósmy i po raz szósty w Polsce. Celem ankiety jest określenie czy, a jeśli tak to dlaczego, pracodawcy mają trudności z pozyskanie pracowników i jakie są najtrudniejsze do obsadzenia stanowiska? Raport prezentuje 10 zawodów, z których pozyskaniem firmy mają największe trudności – w 42 krajach a także w ujęciu globalnym.

  W 2013 roku w badaniu wzięło udział ponad 38 tys. respondentów z 42 krajów, w tym 750 firm z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

  Raport Niedobór talentów 2013 prezentuje również opinie pracodawców na temat przyczyn zjawiska niedoboru talentów, jego wpływu na relacje biznesowe a także strategie, jakie podejmują w tej sytuacji firmy.

 • Jak przezwyciężyć globalny niedobór talentów
  08-2012
  Jak przezwyciężyć globalny niedobór talentów

  Opracowanie eksperckie b>Jak przezwyciężyć globalny niedobór talentów jest pogłębioną analizą wyników badania ManpowerGroup Niedobór talentów 2012. Raport przedstawia strategie przeciwdziałania trwającemu deficytowi wykwalifikowanych pracowników, z którym boryka się obecnie 37% pracodawców w Polsce i 34% na świecie. Opisywana strategia pozwala firmom przygotować zawczasu niezbędne zasoby talentów.

 • Niedobór talentów 2012
  06-2012
  Niedobór talentów 2012

  Niedobór talentów to coroczne badanie ManpowerGroup, publikowane na świecie po raz siódmy i po raz piąty w Polsce. Celem ankiety jest określenie czy, a jeśli tak to dlaczego, pracodawcy mają trudności z pozyskanie pracowników i jakie są najtrudniejsze do obsadzenia stanowiska? Raport prezentuje 10 zawodów, z których pozyskaniem firmy mają największe trudności.

  W 2012 roku w badaniu wzięło udział prawie 40 tys. respondentów z 41 krajów, w tym 750 firm z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach prywatnych i instytucjach państwowych

  Raport Niedobór talentów 2012 prezentuje również opinie pracodawców na temat przyczyn zjawiska niedoboru talentów, jego wpływu na relacje biznesowe a także strategie, jakie podejmują w tej sytuacji firmy.

 • Niedobór talentów 2011
  11-2011
  Niedobór talentów 2011

  Badanie Niedobór talentów zostało przeprowadzone w Polsce po raz czwarty, a na świecie po raz szósty. Raport przedstawia listę 10 zawodów najbardziej dotkniętych niedoborem talentów w 2011 r.. Badanie objęło reprezentatywną próbę prawie 40 tysięcy pracodawców w 39 krajach na całym świecie, w tym 750 pracodawców w Polsce.

  Szósta edycja badania Niedobór talentów została poszerzona o nowe zagadnienia. Po raz pierwszy pracodawcy zostali zapytani o przyczyny niedoboru talentów, jego wpływ na relacje biznesowe oraz strategie podejmowane w celu przeciwdziałania problemowi.

 • Co dalej z niedoborem talentów?
  11-2010
  Co dalej z niedoborem talentów?

  Badanie Strategie zatrudnienia zostało przeprowadzone dwuetapowo, wśród pracodawców oraz pracowników, w celu ustalenia rozbieżności występujących pomiędzy strategią biznesową a strategią HR przedsiębiorstw. W lipcu 2010 r. odbyły się wywiady telefoniczne z ponad 37 tys. pracodawców z 36 krajów. Natomiast w lipcu i sierpniu 2010 r. przeprowadzono ankietę internetową wśród ponad 14 tys. pracowników z krajów z grupy G7 oraz Chin i Indii.

  Publikacji badania towarzyszy opracowanie eksperckie Co dalej z niedoborem talentów? Tworzenie strategii zatrudnienia warunkiem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa (Is Talenty Holding You Back? Designing Workforce Strategy for Sustained Business Growth). Raport sugeruje m.in. na jakie pytania odpowiedzieć powinni pracodawcy analizując sytuację zasobów ludzkich swojego przedsiębiorstwa, a także co charakteryzuje dobrą strategię HR.

 • Strategiczna migracja: tymczasowa odpowiedź na niedobór wykwalifikowanych pracowników fizycznych
  10-2010
  Strategiczna migracja: tymczasowa odpowiedź na niedobór wykwalifikowanych pracowników fizycznych

  Raport jest pogłębioną analizą wyników badania Manpower Niedobór talentów, prowadzonego w Polsce od trzech, a na świecie od pięciu lat. Raport wskazuje na przyczyny oraz podpowiada rozwiązania dla utrzymującego się na całym świecie problemu niedoboru talentów w kadrze robotniczej.

 • Niedobór talentów 2010
  05-2010
  Niedobór talentów 2010

  Badanie Niedobór talentów zostało przeprowadzone w Polsce po raz trzeci, a na świecie po raz piąty. Wyniki zostały opracowane na podstawie wywiadów indywidualnych, obejmujących reprezentatywną próbę ponad 35 000 pracodawców w 36 krajach na całym świecie, w tym 750 pracodawców w Polsce.

  Publikacji badania towarzyszy opracowanie eksperckie Rozwijanie potencjału przyszłego pracownika nowy sposób na niedopasowanie talentów, które jest próbą odpowiedzi na problemy współczesnego rynku pracy, który niesie wiele wyzwań, zarówno dla firm jak i osób szukających zatrudnienia.

 • Niedobór talentów 2009
  06-2009
  Niedobór talentów 2009

  Badanie Niedobór talentów zostało przeprowadzone w Polsce po raz drugi, a na świecie po raz czwarty. Wyniki zostały opracowane na podstawie wywiadów indywidualnych, obejmujących reprezentatywną grupę 750 pracodawców w Polsce i prawie 39 000 pracodawców w 33 krajach na całym świecie.

  Wynikom badania towarzyszy opracowanie eksperckie Globalny niedobór talentów na rynku pracy: dlaczego budowanie silnej marki pracodawcy jest teraz tak istotne?

 • Niedobór talentów 2008
  04-2008
  Niedobór talentów 2008

  Badanie Niedobór talentów zostało przeprowadzone w Polsce po raz pierwszy w 2008 r., a na świecie po raz trzeci. Wyniki zostały opracowane na podstawie wywiadów indywidualnych, obejmujących reprezentatywną grupę 924 pracodawców w Polsce.

  Badaniu towarzyszy opracowanie eksperckie Niedobór talentów na rynku pracy, które jest próbą analizy sytuacji i wskazania krótko i długofalowych rozwiązań.

Trendy Rynku Pracy

 • Raport IT World of Work
  05-2023
  Raport IT World of Work

  Raport ManpowerGroup „IT World of Work” analizuje siedem globalnych trendów branży nowych technologii, takich jak m.in. postępująca digitalizacja przedsiębiorstw, rozwój technologii rozszerzonej rzeczywistości, czy wykorzystanie sztucznej inteligencji w branży HR. Publikacja pokazuje także wpływ zmian na pracowników oraz rynek pracy. Zwiększony popyt na talenty i umiejętności IT, jak również potrzeba nieustannego podnoszenia kwalifikacji pracowników w celu dotrzymania kroku galopującej transformacji cyfrowej sprawiają, że niedobór kandydatów o pożądanych umiejętnościach pogłębia się. Przełomowe technologie generują zapotrzebowanie na nowych specjalistów.

 • Raport Trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy
  02-2023
  Raport Trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy

  „Raport Trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy” przygotowany przez Manpower, przedstawia najnowsze trendy polskiego i globalnego rynku pracy. Publikacja prezentuje dane z badania na kandydatach w Polsce, pokazuje ich motywacje do zmiany organizacji, stosunek do kontroferty i relokacji, pożądane benefity a także powody ich demotywacji. Raport opisuje również 14 globalnych trendów, które będą kształtowały rynek pracy w 2023 roku. Prezentuje również najnowsze dane o wynagrodzeniach dla ponad 200 stanowisk, podzielonych na 10 specjalizacji, a każda z nich została opatrzona komentarzem ekspertów branżowych. Zapraszamy do lektury.

 • ESG w Polsce. Rynek pracy
  12-2022
  ESG w Polsce. Rynek pracy

  Raport ManpowerGroup „ESG w Polsce. Rynek pracy” przedstawia dane związane z działaniami ESG firm w Polsce. Publikacja prezentuje je w podziale na sektory i wielkości organizacji, a także pokazuje plany rekrutacyjne organizacji w tym obszarze.

 • Leading with Impact. Znaczące Przywództwo
  12-2022
  Leading with Impact. Znaczące Przywództwo

  „Leading with Impact. Znaczące Przywództwo” to opracowanie ManpowerGroup Talent Solutions, który jest zbiorem rekomendacji do stworzenia nowego modelu kompetencyjnego skutecznego lidera. Przywództwo na miarę nowoczesnej organizacji jest jednym z największych wyzwań każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Przygotowane nowe ramy mają na celu wsparcie w zdefiniowaniu tego, jakie rezultaty działań kadry managerskiej są kluczowe, umożliwiają także ocenę skuteczności funkcjonowania zespołów.

 • Raport Experis „Nowa era talentów technologicznych”
  11-2022
  Raport Experis „Nowa era talentów technologicznych”

  Raport „Nowa era talentów technologicznych” prezentuje dane na temat wyzwań związanych z rozwojem talentów branży IT. Badanie jest źródłem informacji w ujęciu globalnym, wzięło w nim udział 39 000 firm z 40 rynków.

 • Sytuacja zawodowa uchodźców z Ukrainy w Polsce
  01-2023
  Sytuacja zawodowa uchodźców z Ukrainy w Polsce

  Najnowszy raport „Sytuacja zawodowa uchodźców z Ukrainy w Polsce” przygotowany przez Manpower i Fundację Totalizatora Sportowego przedstawia sytuację zawodową ukraińskich uchodźców, którzy przyjechali do Polski w wyniku wybuchu wojny. Ankietowanymi byli uchodźcy zainteresowani zatrudnieniem i rozwojem kompetencji w ramach programu „Wygraj Rozwój”. Analiza przedstawia kwestie aktualnego zatrudnienia uchodźców z Ukrainy w Polsce, ich planów zawodowych, co jest dla nich ważne podczas poszukiwań pracy, a także tego, czy i kiedy planują powrót do ojczyzny.

 • Czego pragną pracownicy
  08-2022
  Czego pragną pracownicy

  Zmiany wywołane przez pandemię przyspieszyły trendy, które narastały od pewnego czasu. Talenty potrzebują teraz dużej dozy elastyczności, możliwości rozwoju, dbałości o zdrowie psychiczne i work-life balance, znajdowania sensu oraz celu w pracy. Z badania ManpowerGroup „Czego pragną pracownicy” wynika, że 93% wszystkich pracowników zauważyło znaczną poprawę jakości pracy dzięki elastyczności. Najważniejszymi dla nich czynnikami związanymi z celami i wartościami firmy są aktualnie docenianie pracy przez kierownictwo (81%), motywacja i pasja do pracy (76%), czy możliwość zdobywania nowych umiejętności (75%).

 • Raport trendów 2022
  04-2022
  Raport trendów 2022

  „Raport trendów 2022. Wynagrodzenia i rynek pracy” to najnowsza publikacja ManpowerGroup, przygotowana przez zespół rekrutacji stałej Manpower. Raport dostarcza informacje o aktualnych wynagrodzeniach oraz tendencjach kształtujących rynek pracy. Zawiera dane o płacach na ponad 250 stanowiskach specjalistycznych oraz kierowniczych różnego szczebla, opatrzone komentarzami ekspertów branżowych.

  Z zebranych danych o trendach wynika między innymi, że pracownicy oczekują od firm rosnącej aktywności w obszarze ESG i CSR – aż 64% osób chce, by ich obowiązki, wykonywane w ramach codziennej pracy, miały pozytywny wpływ na lokalną społeczność. Czego jeszcze powinni spodziewać się uczestnicy rynku pracy? Odpowiedź na to pytanie zawiera niniejsze opracowanie.

 • Zdalnie czy w siedzibie firmy? Plany pracodawców dotyczące modelu pracy w I kwartale 2022 roku
  01-2022
  Zdalnie czy w siedzibie firmy? Plany pracodawców dotyczące modelu pracy w I kwartale 2022 roku

  Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców, pomiędzy styczniem a marcem 2022 roku co piąty pracownik (20%) będzie wykonywał obowiązki służbowe wyłącznie w siedzibie firmy. Zdecydowana większość kadry (76%) otrzyma możliwość kontynuowania pracy w modelu hybrydowym, natomiast 2% personelu będzie realizować projekty w pełni zdalnie. Oferowany model pracy będzie uzależniony od typu zadań, wykonywanych na danym stanowisku. Jacy pracownicy będą musieli regularnie pojawiać się w firmie? W których regionach Polski praca zdalna będzie najpopularniejsza? Odpowiedzi na te pytania zawiera niniejsza analiza.

 • 11-2021

  Nowy raport z serii Experis Insights:
  CYFROWA REWOLUCJA UMIEJĘTNOŚCI

  Opracowanie Experis przedstawia zagadnienia związane z kompetencjami technicznymi, niezbędnymi w coraz bardziej zdigitalizowanym środowisku biznesowym. Analiza prezentuje także pożądane przez pracodawców umiejętności oraz perspektywiczne stanowiska z obszaru IT, powstające w wyniku planów cyfryzacji firm. Wraz z wdrażaniem nowych technologii, należy spodziewać się zwiększonego popytu na specjalistów ds. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, ekspertów big data czy inżynierów robotyki. Analiza zawiera również wskazówki dotyczące budowania wykwalifikowanych zespołów, dysponujących kluczowymi dla organizacji kompetencjami cyfrowymi.

 • Rynek pracy subregionu stargardzkiego
  11-2021
  Rynek pracy subregionu stargardzkiego

  Raport “Rynek pracy subregionu stargardzkiego” przygotowany przez ManpowerGroup dla Miasta Stargard, prezentuje wyniki badania i pogłębionej analizy regionu, jego potencjału i lokalnego rynku pracy. Dzięki zebraniu najważniejszych elementów otoczenia biznesowego, edukacyjnego, transportowego i samorządowego, raport ukazuje nie tylko pełny przekrój obecnej sytuacji Stargardu, lecz także perspektywy rozwoju miasta. Zawarte w raporcie wyniki ankiety przeprowadzonej wśród firm obecnych na lokalnym rynku stanowią faktyczne odzwierciedlenie panujących na nim nastrojów oraz planów przedsiębiorców. Zachęcamy do lektury.

 • Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu
  05-2021
  Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu

  W Poznaniu spośród wszystkich obecnych na rynku centrów usług dla biznesu 26% związanych jest z obszarem IT. W jaki sposób stolica Wielkopolski przyciąga do siebie inwestorów z tej branży? Raport „Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu”, przygotowany przez ManpowerGroup dla Miasta Poznań, odpowiada na to pytanie, szczegółowo przedstawiając najważniejsze dla przedsiębiorców elementy lokalnego otoczenia biznesowego. Aby uzyskać pełny obraz poznańskiego sektora IT, widzianego zarówno oczami pracodawców, jak i pracowników, ManpowerGroup przeprowadził dwa badania. W ankiecie skierowanej do firm wzięło udział 40 przedsiębiorstw reprezentujących lokalny sektor IT. Na pytania skierowane do pracowników odpowiedziało 141 specjalistów IT, będących na różnym etapie kariery. W ramach opracowania analizie została poddana zarówno obecna w mieście infrastruktura, jak i potencjał edukacyjny oraz dostępne na rynku kompetencje pracowników. Czy w pełni odpowiadają one zapotrzebowaniu pracodawców? Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami, płynącymi z badania.

 • 05-2021

  Raport „Logistyka w Polsce” został przygotowany przez ManpowerGroup we współpracy z Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania. Przedstawia on plany inwestycyjne polskich firm, a także omawia wyzwania w obszarze logistyki, przed jakimi stoją organizacje – również w zakresie przyciągania i zatrzymywania pracowników. Z raportu wynika, że ponad połowa firm biorących udział w badaniu chce rozbudowywać swoje zespoły w bieżącym roku. Jednocześnie aż 34% pracodawców z obszaru logistyki odczuwa niedobór wykwalifikowanych pracowników. Co firmy robią, by pozyskiwać potrzebne organizacji umiejętności i jakie działania uważają za swoje priorytety w nadchodzącym czasie? Szczegółowe informacje na ten temat zaprezentowane zostały w raporcie „Logistyka w Polsce”.

 • 21 TRENDÓW NA 2021 ROK: TRANSFORMACJA TALENTÓW I PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY
  05-2021
  21 TRENDÓW NA 2021 ROK: TRANSFORMACJA TALENTÓW I PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY

  Postępująca rewolucja technologiczna, a także pandemia COVID-19, stanowią motor napędowy do aktywnego wprowadzania zmian w organizacjach i przyspieszają obserwowane już wcześniej tendencje w obszarze zatrudnienia. Na rynku pojawiają się również nowe, interesujące koncepcje,
  jak chociażby Zatrudnienie Zero Net. Dlatego właśnie ManpowerGroup przygotował zestawienie
  21 trendów, które w najbliższym czasie będą najsilniej oddziaływać na kierunek rozwoju rynku pracy. Podzielone zostały one na 5 grup tematycznych, dotyczących wyzwań demograficznych, potrzeby większej autonomii pracowników, rewolucji technologicznej, rozwoju organizacji, a także innowacyjnych trendów wartych obserwowania. Opracowanie ma na celu przygotowanie pracodawców i pracowników na transformację rynku pracy, a także wskazanie kompetencji przyszłości, które już teraz są pożądane przez organizacje i pozostaną cenne w perspektywie kolejnych lat.

 • Skills Revolution Reboot 2021
  04-2021
  Skills Revolution Reboot 2021

  W obliczu postępującej rewolucji technologicznej i globalnego zagrożenia zdrowotnego, związanego z pandemią Covid-19, wiele firm przyspiesza automatyzację oraz digitalizację procesów. Większość z nich planuje utrzymać zatrudnienie na niezmienionym poziomie lub wręcz rozbudowywać zespoły. Organizacje potrzebują pracowników z kompetencjami pozwalającymi na efektywne funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Jakie umiejętności są obecnie najbardziej pożądane i jak rozwijać je u zatrudnionych osób? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w raporcie ManpowerGroup „REWOLUCJA UMIEJĘTNOŚCI - Restart pod znakiem trzech P: PRZEDŁUŻ, PRZEKWALIFIKUJ, PRZEORGANIZUJ”.

 • W JAKI SPOSÓB GRACZE ROZWIJAJĄ POŻĄDANE PRZEZ PRACODAWCÓW UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE?
  01-2021
  W JAKI SPOSÓB GRACZE ROZWIJAJĄ POŻĄDANE PRZEZ PRACODAWCÓW UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE?

  Poszukiwanie talentów dziś wymaga sięgnięcia także do zasobów świata gier – społeczności aktywnych jak nigdy dotąd i rosnących w siłę podczas pandemii COVID-19. To pula talentów dysponujących unikalną kombinacją kompetencji cyfrowych oraz umiejętności miękkich, które są najbardziej poszukiwane przez organizacje. O tym, jak przełożyć potencjał graczy na rynek pracy w opracowaniu ManpowerGroup „Game to Work”.

 • Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy – perspektywa pracowników i pracodawców
  10-2020
  Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy – perspektywa pracowników i pracodawców

  Raport ManpowerGroup „Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy – perspektywa pracowników i pracodawców” powstał we współpracy z firmą HRlink. Celem badania było poznanie, jak pandemia wpłynęła na podejście pracowników do zmiany zatrudnienia, pracy zdalnej i oczekiwania od pracodawców. Raport jest również głosem firm na temat przyszłego rynku pracy i jego funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Oscyluje więc wokół oddziaływania pandemii na takie elementy polityki personalnej jak m.in. rekrutacja, źródła pozyskiwania kandydatów, oferta benefitów pozapłacowych.

 • Jak chcemy pracować
  08-2019
  Jak chcemy pracować

  Zapewnienie elastycznego środowiska pracy stało się warunkiem koniecznym dla pozyskania i zatrzymania największych talentów. Aby lepiej zrozumieć, jak pracodawcy mogą wpływać na preferencje i opinie potencjalnych pracowników, ManpowerGroup postanowił zasięgnąć wiedzy u samego źródła, czyli u kandydatów.

  W międzynarodowym badaniu preferencji kandydatów wzięło udział blisko 18 000 aktywnych zawodowo osób w przedziale wiekowym 18-65. Wskazywali oni na to, w jaki sposób chcą pracować, jaki typ pracy preferują a w jakim trybie pracy pracują obecnie, a także, co ich motywuje do wyboru konkretnego modelu pracy.

  Zarówno kandydaci, jak i osoby pracujące w centrum zainteresowania stawiają te formy zatrudnienia, które są związane z elastycznością, koncepcją One Life, autonomią i uczeniem ustawicznym.

 • Rewolucja Umiejętności 4.0: Czy roboty potrzebują ludzi?
  04-2019
  Rewolucja Umiejętności 4.0: Czy roboty potrzebują ludzi?

  Automatyzacja zmienia obecnie sposoby funkcjonowania organizacji. Firmy zamiast zmniejszać zatrudnienie, inwestują w technologie informacyjne, oddelegowując zadania maszynom. Jednocześnie w obliczu największego od 12 lat niedoboru talentów coraz więcej przedsiębiorstw podnosi kwalifikacje swoich pracowników, aby mogli oni wykonywać nowe zadania, komplementarne do tych realizowanych przez maszyny. Ponadto, pracodawcy kładą coraz większy nacisk na umiejętności miękkie przy jednoczesnym inwestowaniu w automatyzację i realizują jedną lub więcej strategii pozyskiwania talentów.

 • Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu
  04-2019
  Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu

  Poznań to dobra lokalizacja do prowadzenia biznesu w sektorze IT, która ma duży, lecz w pełni niewykorzystany potencjał, dlatego jest tam miejsce dla nowych graczy – to główne wnioski płynące z raportu “Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu”. Niniejsza publikacja dostarcza czytelnikom informacji na temat aktualnego stanu, trendów i atrakcyjności inwestycyjnej sektora ICT w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej.

  Raport został przygotowany przez Experis na zlecenie Miasta Poznania. Ważnym elementem publikacji są zaprezentowane wyniki badania, którego celem było zweryfikowanie potencjału, możliwości i barier rozwoju analizowanej branży. W badaniu przeprowadzonym przez Experis wzięło udział 25 firm reprezentujących lokalny sektor IT.

 • Plany migracyjne pracowników z Ukrainy
  02-2019
  Plany migracyjne pracowników z Ukrainy

  Niepokojące sygnały dotyczące trudności w pozyskaniu pracowników zza wschodniej granicy i planowane otwarcie się rynku pracy w Europie Zachodniej są przyczyną wielu pytań. Warto choć na nie odpowiedzieć, poznając plany migracyjne obywateli Ukrainy oraz ich potrzeby wobec polskiego rynku pracy. Borykająca się z niedoborem na rynku pracy Polska potrzebuje potencjału ukraińskiej społeczności, dlatego też kluczową kwestią jest odpowiedź na to, czy czerpią oni satysfakcję z wyjazdu do naszego kraju.

 • Dodaj do koszyka: kandydaci to też klienci. Czy doświadczenia kandydata w procesie rekrutacyjnym mają wpływ na jego decyzje zakupowe?
  09-2018
  Dodaj do koszyka: kandydaci to też klienci. Czy doświadczenia kandydata w procesie rekrutacyjnym mają wpływ na jego decyzje zakupowe?

  W dobie rynku pracownika kandydaci oczekują więcej niż tylko dostępu do ofert pracy – potrzebują możliwości wyboru i spersonalizowanego podejścia do procesu rekrutacji. Dzięki temu coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, jak ważne jest poznanie doświadczenia i wrażenia kandydata oraz jego ocena procesów rekrutacyjnych. „Candidate experience” wpływa nie tylko na proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, lecz także na wizerunek firmy i jej efekty biznesowe. Informacje na temat negatywnych wrażeń kandydatów ze spotkania z pracodawcą szybko się rozprzestrzeniają i mogą zmniejszyć zainteresowanie kandydatów aplikowaniem do firm, negatywnie wpłynąć na wizerunek organizacji i, w efekcie, utrudnić pozyskanie talentów.
  Organizacje powinny być tak samo zaangażowane w budowanie pozytywnego wrażenia zarówno u kandydata, jak i u klienta. O tym, w jaki sposób przygotować się do tego procesu i wzmocnić markę pracodawcy mówią eksperci ManpowerGroup.

 • Siri, szukaj ofert pracy. Dlaczego w poszukiwaniu talentów warto stosować podejście high-touch/high-tech?
  07-2018
  Siri, szukaj ofert pracy. Dlaczego w poszukiwaniu talentów warto stosować podejście high-touch/high-tech?

  Największy od 12 lat problem związany z pozyskaniem odpowiednich pracowników spowodował, że pracodawcy intensywniej inwestują w nowe technologie, by pozyskać najlepszych kandydatów. Badanie pokazuje, że łatwość korzystania z technologii HR może zwiększyć liczbę aplikacji, a wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań w dotarciu do kandydata może usprawnić proces rekrutacji.
  Istnieją technologie, które pomogą specjalistom ds. HR i rekruterom przyciągnąć najlepsze talenty, jednak nie zastąpią one kontaktu z drugim człowiekiem. Zwiększona automatyzacja pierwszego kontaktu potencjalnego pracownika i pracodawcy sprawia, że relacje międzyludzkie na późniejszych etapach mogą tylko zyskać na wartości. Organizacje, które chcą przyciągnąć największe talenty, muszą właściwie dopasować technologie do preferencji kandydatów, ponieważ rozwiązania technologiczne to tylko narzędzie, najistotniejsze jest wciąż dostarczanie spersonalizowanego przekazu.

 • From C-Suite to Digital Suite. Jak być liderem w dobie cyfrowej transformacji?
  04-2018
  From C-Suite to Digital Suite. Jak być liderem w dobie cyfrowej transformacji?

  Wpływ technologii na organizacje, bez względu na ich rozmiar i branżę w której działają jest nieskończony i wiemy, że tempo narzucanych przez nią zmian przyspiesza. Do 2020 roku jedna trzecia pożądanych na rynku pracy umiejętności będzie obejmować kompetencje, które obecnie nie są postrzegane jako kluczowe lub jeszcze nie istnieją. Aby przedsiębiorstwa wykorzystały szansę i stanęły do walki z konkurencją niezbędne są szybkie zmiany, a liderzy muszą być gotowi wprowadzić firmy w erę cyfryzacji. O tym, w jaki sposób przygotować się do tych procesów i z sukcesem stawić im czoła mówią eksperci ManpowerGroup.

 • Total Workforce Index
  02-2018
  Total Workforce Index

  Raport Total Workforce Index mierzy względną łatwość pozyskiwania i utrzymywania pracowników na 75 rynkach na całym świecie. Porównuje możliwości i potencjalne negatywne skutki wejścia na dany rynek pracy. Zestawienie łączy ponad 90 kluczowych czynników, które odnoszą się do czterech kategorii: dostępności pracowników, efektywności kosztowej, regulacji prawnych i produktywności siły roboczej każdego rynku. Publikacja została przygotowana z myślą o firmach, które planują zmienić politykę personalną poprzez ograniczenie kosztów zatrudnienia lub zredukowanie liczby pracowników. Rankingi pomogą przy opracowywaniu strategii dotyczących zagranicznych inwestycji rynkowych, fuzji lub przejęcia innych firm.

 • Swipe Right - preferencje kandydatów dotyczące korzystania z nowych technologii w procesie rekrutacji
  11-2017
  Swipe Right - preferencje kandydatów dotyczące korzystania z nowych technologii w procesie rekrutacji

  Pracownicy działów HR przyznają, że technologia zmieniła wszystkie aspekty przyciągania i zatrudniania największych talentów na rynku pracowników. Technologia otacza nas z każdej strony oraz wpływa na większość (jeśli nie na prawie wszystkie) etapy procesu zatrudnienia.

  Kandydaci wykorzystują technologię do wyszukiwania ofert i aplikowania. Natomiast pracodawcy sięgają po nią, żeby poszukiwać nowych

  pracowników, tworzyć siatki kontaktów czy przeprowadzać rozmowy rekrutacyjne z kandydatami. Jednak wciąż nie wiadomo, w jakim stopniu pracodawcy mogą wpływać na technologiczne preferencje kandydatów. W jaki sposób firmy mogą posługiwać się technologią, żeby zapewnić sobie przewagę konkurencyjną we współczesnej walce o talenty?

 • #DopasowanaPraca - wzrost znaczenia pracy nowej generacji
  10-2017
  #DopasowanaPraca - wzrost znaczenia pracy nowej generacji

  Starzejące się społeczeństwo i nowe wymagania pracodawców podyktowane rozwojem technologii i postępującą globalizacją sprawiają, że rynek pracy zmienia się w zawrotnym tempie. Przepaść między umiejętnościami pracowników a zapotrzebowaniem zgłaszanym przez organizacje stale rośnie, co ma niebagatelny wpływ na społeczeństwa na całym świecie. Pozyskanie nowych.

 • Praca dla mnie - analiza potrzeby elastyczności
  07-2017
  Praca dla mnie - analiza potrzeby elastyczności

  Zapewnienie elastycznego środowiska pracy stało się warunkiem koniecznym dla pozyskania i zatrzymania największych talentów. Taka polityka przynosi obopólne korzyści i odzwierciedla zarówno potrzeby pracowników, jak i pracodawców. Kandydaci przyznają, że przy podejmowaniu decyzji zawodowych elastyczność godzin pracy staje się dla nich coraz bardziej istotna. Aby lepiej zrozumieć, jak pracodawcy mogą wpływać na preferencje i opinie potencjalnych pracowników.

  ManpowerGroup Solutions – największy na świecie dostawca usług outsourcingu procesów rekrutacyjnych (RPO) – postanowił zasięgnąć wiedzy u samego źródła, czyli u kandydatów. W międzynarodowym badaniu preferencji kandydatów wzięło udział blisko 14 000 aktywnych zawodowo osób w przedziale wiekowym 18-65, które zdradziły, co jest dla nich ważne podczas poszukiwania pracy. Badanie zostało przeprowadzone w 19 różnych krajach.

 • Czas Świadomego Kandydata
  04-2017
  Czas Świadomego Kandydata

  Informacja jest potęgą. Przez wiele lat pracodawcy byli na uprzywilejowanej pozycji, ponieważ kandydaci nie mieli dostępu do wielu źródeł informacji o wakatach, kulturze organizacyjnej oraz wizji przedsiębiorstwa, a tym bardziej o wynagrodzeniu czy dodatkowych świadczeniach.

  Jednak rynek pracy na całym świecie wciąż ewoluuje. Obecnie kandydaci mówią o drastycznym zwiększeniu ilości informacji dotyczących przedsiębiorstwa i stanowiska, do których mają dostęp już na wczesnym etapie poszukiwania pracy. Tylko w ciągu ostatniego roku kandydaci zauważyli znaczną zmianę w ilości i rodzaju informacji, do których mają wgląd jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

  Aby lepiej zrozumieć, jak pracodawcy mogą wpływać na preferencje i opinie potencjalnych pracowników, ManpowerGroup Solutions – największy na świecie dostawca usług outsourcingu procesów rekrutacyjnych (RPO) – postanowił zasięgnąć wiedzy u samego źródła, czyli kandydatów. W międzynarodowym badaniu preferencji kandydatów wzięło udział blisko 14 000 aktywnych zawodowo osób w przedziale wiekowym 18-65 lat, które zdradziły, co jest dla nich ważne podczas poszukiwania pracy. Badanie zostało przeprowadzone w 19 różnych państwach, w tym w Polsce.

 • 7 kroków do wprowadzania kobiet na stanowiska kierownicze
  03-2016
  7 kroków do wprowadzania kobiet na stanowiska kierownicze

  Opracowanie eksperckie "7 kroków do wprowadzania kobiet na stanowiska kierownicze" zostało opracowane przez ManpowerGroup na podstawie globalnego badania. Jego celem było określenie podejścia do świadomego awansowania i przyjmowania kobiet na stanowiska wyższe w organizacjach.

  Kobiety stanowią obecnie ponad 50% światowej siły roboczej. Mimo to ilość zajmowanych przez nie stanowisk kierowniczych wynosi mniej niż 25%. Rynek pracy udowadnia, że zwiększenie ich udziału wśród liderów firm ma korzystne znaczenie dla działalności organizacji, jej efektywności oraz budowania dojrzałej równowagi pomiędzy poszczególnymi pracownikami. W badaniu ManpowerGroup zapewniono zrównoważony udział kobiet i mężczyzn oraz regionalnych perspektyw z obu Ameryk, Europy i Bliskiego Wschodu, a także Azji i Pacyfiku. W sumie 25 krajów, w tym Polska. Wzięło w nim udział 222 respondentów, z czego 72 z ManpowerGroup. Wszyscy respondenci to osoby zajmujące pozycje ugruntowanych lub wyłaniających się liderów w swoich firmach. Przebadanych liderów podzielono na 111 obecnych członków najwyższego kierownictwa i 111 liderów z kolejnego pokolenia w wieku poniżej 45 lat, odpowiadających przed najwyższym kierownictwem lub przed osobami o dwa poziomy niżej. Szczegółowe rozmowy przeprowadzono miedzy 7 sierpnia a 30 września 2015 r., a ich wynikiem było ponad 130 godzin nagrań, które zostały spisane, przetłumaczone i przeanalizowane za pomocą zestawu metod jakościowych i ilościowych.

 • Trendy HR w sektorze Automotive
  04-2013
  Trendy HR w sektorze Automotive

  Do udziału w ankiecie zaprosiliśmy osoby odpowiadające za politykę personalną a także osoby zarządzające firmami działającymi w branży Automotive. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety on-line, zawierającej 20 pytań, w okresie 26.02 - 15.03.2013 r.

  Raport „Trendy HR w sektorze Automotive” potwierdza, że spowolnienie gospodarcze jest odczuwane przez większość badanych firm, jednak ich plany na najbliższe kwartały są optymistyczne. Największe wyzwania zewnętrzne, z jakimi zmaga się branża, to rosnące oczekiwania klientów i trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników. Jeśli chodzi o wewnętrzne trudności przedsiębiorstw, to dotyczą one przede wszystkim wyników finansowych; oszczędności kosztowe i zwiększenie efektywności to cele, które stawia sobie zdecydowana większość firm z branży Automotive.

 • Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści
  02-2013
  Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści

  Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści to raport opracowany na podstawie badania, które miało na celu poznanie opinii pracowników tymczasowych na temat poziomu ich motywacji i zaangażowania, a także zbadanie, które spośród stosowanych przez pracodawców czynników oraz świadczeń mają największy wpływ na skalę motywacji. Opracowanie przedstawia również nastawienie respondentów wobec pracodawców użytkowników, na rzecz których wykonują oni pracę. W badaniu wzięły w udział osoby zatrudnione w Manpower w oparciu o umowę o pracy tymczasowej, świadczące pracę dla różnych pracodawców użytkowników.

 • Trendy HR w sektorze RTV/AGD
  01-2013
  Trendy HR w sektorze RTV/AGD

  Do udziału w ankiecie zaprosiliśmy osoby odpowiadające za politykę personalną a także osoby zarządzające firmami działającymi w branży RTV/AGD. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety on-line w okresie 8-30 listopada 2012 r.

  Przeprowadzone przez ManpowerGroup badanie „Trendy HR w sektorze RTV/AGD” potwierdziło, że spowolnienie gospodarcze jest odczuwane przez zdecydowaną większość badanych firm. Największe wyzwania zewnętrzne, z jakimi zmaga się branża, to rosnące oczekiwania klientów i kandydatów. Jeśli chodzi o wewnętrzne trudności przedsiębiorstw, to dotyczą one przede wszystkim wyników finansowych; oszczędności kosztowe i zwiększenie efektywności to cele, które stawia sobie zdecydowana większość firm z branży RTV/AGD.

 • Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka
  11-2012
  Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka

  Do udziału w ankiecie zaprosiliśmy osoby odpowiadające za politykę personalną a także osoby zarządzające firmami działającymi w branży TSL. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety on-line, zawierającej 20 pytań, w okresie 6 - 28 września 2012 r.

  Badanie Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka pozwala na poznanie obecnej sytuacji oraz długoterminowych trendów w sektorze TSL w Polsce. Kształtują one obraz stojących przed branżą wyzwań, a także prognoz w kwestii zatrudniania. Wiedza ta pozwala nie tylko na przyjrzenie się obecnej kondycji sektora oraz jego planom rekrutacyjnym, ale również na dokładniejszą analizę polityki personalnej panującej we własnym przedsiębiorstwie. Badanie skierowane było do osób odpowiadających za politykę personalną, a także osób zarządzających firmami działającymi w sektorze TSL.

 • Przewodnik po Erze Człowieka
  11-2012
  Przewodnik po Erze Człowieka

  Przewodnik po Erze Człowieka to opracowanie eksperckie ManpowerGroup, które jest analizą zjawisk warunkujących nastanie nowej epoki oraz zbiorem wskazówek dla pracodawców jak działać efektywnie i skutecznie na zmieniającym się rynku pracy. Eksperci ManpowerGroup od dłuższego czasu zwracają uwagę na zbieżność występujących zjawisk, a także ich wpływ na świat pracy. Klęski żywiołowe, przewroty polityczne, niepokoje społeczne, gospodarcze oraz kryzys finansowy przyczyniły się do tego, że obowiązujące systemy przestały gwarantować stabilność, a dotychczasowy układ sił w światowej gospodarce uległ zmianie. Wszytko to przyczynia się do powstawania nowych wyzwań i zagrożeń dla rynku pracy, wpływając na działania przedsiębiorców. Świat przechodzi transformację, nastała nowa rzeczywistość, w której jego rozwój będzie determinowany przez potencjał ludzki – w sferze gospodarczej, politycznej i społecznej. Cechą charakterystyczną nowego okresu jest zastąpienie głównego wyróżnika konkurencyjności, jakim był Kapitał, przez Talent.

 • Trendy HR w sektorze BPO/SSC
  08-2012
  Trendy HR w sektorze BPO/SSC

  Do udziału w ankiecie zaprosiliśmy osoby odpowiadające za politykę personalną a także osoby zarządzające firmami działającymi w branży BPO/SSC. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety on-line, zawierającej 20 pytań, w okresie pomiędzy 23 kwietnia a 18 maja 2012 r.

 • Portale społecznościowe z perspektywy pracodawców
  02-2010
  Portale społecznościowe z perspektywy pracodawców

  Badanie Portale społecznościowe z perspektywy pracodawców przeprowadzone było w październiku 2009 r. na próbie 34 000 pracodawców z 35 krajów. W Polsce przebadano 750 pracodawców. Wyniki badania wskazują, że 93% badanych pracodawców w Polsce nie wprowadziło oficjalnej polityki korzystania z serwisów społecznościowych przez pracowników.

  W opracowaniu Sieci społecznościowe a zarządzanie. Wykorzystanie potęgi portali społecznościowych zwrócono uwagę na kroki, jakie firmy powinny przedsięwziąć, aby wykorzystując potencjał portali społecznościowych budować trwałą przewagę konkurencyjną.

 • Pracownicy zatrudnienia zewnętrznego w strategii zatrudnienia firm
  11-2009
  Pracownicy zatrudnienia zewnętrznego w strategii zatrudnienia firm

  Badanie Pracownicy zatrudnienia zewnętrznego w strategii zatrudnienia firm zostało przeprowadzone w lipcu 2009 r. na reprezentatywnej grupie 750 pracodawców w Polsce. W tym samym okresie przebadano ponad 41 000 pracodawców z 35 krajów na całym świecie. Wyniki wskazują, że 87% pracodawców w Polsce nie postrzega pracowników zatrudnienia zewnętrznego jako kluczowego elementu strategii zatrudnienia w ich organizacjach.

  Szczegółowa analiza i zalecane rozwiązania zostały omówione w opracowaniu eksperckim Manpower Potencjał pracowników zatrudnienia zewnętrznego, które towarzyszy publikacji wyników badania. Opracowanie ma na celu wskazanie pracodawcom rozwiązań i zachęcenie do wdrożenia ich w firmach.

 • Kobiety odpowiedzią na niedobór talentów na rynku pracy
  02-2009
  Kobiety odpowiedzią na niedobór talentów na rynku pracy

  Zbliżenie na świat pracy Niewykorzystany potencjał: Kobiety odpowiedzią na niedobór talentów na rynku pracy to ekspercka publikacja będąca analizą problemu kobiet we współczesnym rynku pracy. Publikacja przedstawia najważniejsze problemy, przed jakimi stają kobiety i z jakimi borykają się pracodawcy oraz proponuje rozwiązania mogące pomóc osiągnąć obu stronom kompromis.

  Badanie Manpower b>Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii kobiet pełniących kierownicze role oraz ich postrzegania możliwości awansu kobiet w strukturach firm. Globalnie, w badaniu udział wzięło 29 000 kierowników i dyrektorów w 33 krajach. W badaniu w Polsce przeprowadzono wywiady z 528 respondentami. Manpower zadał 7 pytań dotyczących kobiet na kierowniczych stanowiskach.

 • Nowe spojrzenie na pracowników 50+
  05-2008
  Nowe spojrzenie na pracowników 50+

  Badanie Manpower Pracownicy 50+ (Older Worker Recruiting & Retention Survey) zrealizowane było Polsce pomiędzy 10 a 23 kwietnia br. Wyniki zostały opracowane na podstawie wywiadów indywidualnych wśród reprezentatywnej grupy 750 pracodawców. Globalnie, w badaniu udział wzięło ponad 30 000 pracodawców z 28 krajów: w 25 krajach badanie przeprowadzone było w październiku 2006 r., a w 3 krajach (Czechy, Grecja, Polska) - w kwietniu 2008 roku. Ankieta została przeprowadzona w celu sprawdzenia czy pracodawcy są przygotowani do zachęcania pracowników w wieku emerytalnym o pozostania w ich firmach oraz czy ich organizacja opracowała program ułatwiający zatrudnianie osób powyżej 50. roku życia.

 • Pracownicy bez granic
  01-2008
  Pracownicy bez granic

  Pracownicy bez granic (The Borderless Workforce) to kolejny raport ekspercki Manpower dotyczący rynku pracy w Polsce i na świecie. Raport porusza zagadnienia związane ze skomplikowanymi kwestiami dotyczącymi współczesnego globalnego rynku pracy i analizuje, w jaki sposób pracodawcy oraz rządy mogą radzić sobie z odpływem talentów, zmianami i wyzwaniami spowodowanymi mobilnością pracowników.

  Raport został opracowany na podstawie badań wśród pracodawców i pracowników na całym świecie:
  - Mobilność Zawodowa (The Relocating for Work) - internetowe badanie, grupa ok. 30 000 pracowników i kandydatów, przeprowadzone w w 27 krajach kwietniu 2008 roku.
  - Pracownicy bez granic (The Borderless Workforce) - ankieta telefoniczna, grupa 28 000 pracodawców, przeprowadzona w 27 krajach w lipcu 2007 roku.

polski
Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.